O mně a mém způsobu práce psychoterapeuta

Tereza Pelantová

V současné době jsem na rodičovské dovolené se svým synem Jáchymem a pracuji pouze zde v soukromé psychologické a psychoterapeutické praxi v Brně. V pomáhajících profesích pracuji od roku 2003, naposled jsem byla zaměstnaná jako terapeutka v Terapeutické komunitě pro drogově závislé Sejřek a jako psycholožka na sexuologickém oddělení FN Brno. Nějakou dobu jsem pracovala také v psychiatrické léčebně. Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF MU a absolvovala výcvik v gestalt psychoterapii.

Ráda trávím čas s lidmi, kteří jsou mi blízcí, čtu, sleduji filmy, plavu a nově pro sebe objevuji jógu.

V rámci péče o duševní zdraví mám partně nejvíce zkušeností v léčbě závislostí. Ve svých zaměstnáních i v soukromé praxi jsem často poskytovala krizovou intervenci v nejrůznějších případech duševní nouze a nepohody. Pracovala jsem s klienty s různorodou úzkostnou historií, partnerskými problémy, nespokojeností se sebou a podobně. Častěji pracuji se ženami, v obou terapeutických komunitách pro léčbu závislosti, kde jsem byla zaměstnána, jsem vedla ženské psychoterapeutické skupiny. Samozřejmě mám i mužské klienty.

Duševní zdraví a můj pohled na něj

Duševní zdraví vnímám jako schopnost pružně ragovat na měnící se svět kolem nás a současně s tím uspokojovat vlastní potřeby a být více-méně spokojený. Duševní zdraví je tedy neustále probíhající proces, jeho přirozenou součástí je vztahovost a vztahování se k ostatním, stejně tak stažení se. Věřím, že "Všichni máme (pokud jsme dostatečně podporování) vrozenou schopnost rozvíjet a zdokonalovat dovednosti potřebné k tomu, abychom si poradili se vším, co nás v životě potká". (Jennifer Mackewn, Gestalt psychoterapie - Moderní holistický přistup k psychotrapii, str. 37)

Gestalt terapie

Můj způsob terapeutické práce se odvíjí především z gestalt terapie, ve které mám absolvovaný dlouhodobý psychoterapeutický výcvik. Gestalt terapie v mém pojetí představuje integrující přístup založený na vzájemném setkání dvou lidí a fenomenologické teorii pole. Jako takový umožňuje zařazení různých způsobů práce právě tak, aby sedla konkrétnímu člověku s jeho jedinečným způsobem bytí ve světě. Svoji práci zakládám na vytvoření bezpečného terapeutického vztahu plného vzájemné důvěry a respektu, který Vám umožní přinášet a zkoumat Vaše témata. Gestalt terapie klade důraz na celek, který je složený ze stejně důležitých částí, proto cokoli přinesete je vítáno a nic není pojímáno jako jednoznačně důležitější. Místo v našich sezeních mají Vaše pocity, stejně tak jako Vaše myšlenky, svět tak, jak jek vnímáte skrze své smysly i tělesné pociťování. Pozornost věnuji celému kontextu Vašeho života – rodině, z níž přicházíte, místu, kde žijete, Vašim zájmům, blízkým lidem,…

Klient a psychoterapie

Klienta v psychoterapii vedu k pozvolnému prozkoumávání a uvědomování si jeho života a poznání vlastních ustálených způsobů fungování ve světě. Gestalt terapie umožňuje rozšíření repertoáru prožívání a reagování, které tak může vést k objevení dalších vlastních zdrojů a v důsledku přinést větší osobní spokojenost. Důležitá je ochota vyjít ven se svými pocity, které nemusí být vždy příjemné, ale jejichž opětovné zpracování může pomoci k celistvějšímu sebeuvědomění a přispět tak k větší životní spokojenosti. Vztah klient terapeut v tomto pojetí psychotrapie slouží jako zmenšený model světa, v němž se klient pohybuje obdobně jako v běžném životě.

Co můžete v rámci psychotrapie očekávat:

Psychoterapie Brno

Soukromá psychlogická a psychoterapetutická praxe v Brně - Černá pole.

Mgr. Tereza Pelantová

psycholog a psychoterapeut

Tel: 603 22 36 79
Mail: info@terapeutka.com

© 2014 Soukromá psychlogická a psychoterapeutická praxe v Brně

Mgr. Tereza Pelantová

psychoterapie, psychologie, péče o duševní zdraví