Jak probíhá psychologické sezení či psychoterapie

Termín sezení si domluvíte telefonicky či emailem. Samotné sezení trvá obvykle 50 minut, sezení s více osobami bývá delší, většinou trvá 90 minut.

První setkání

První setkání slouží k našemu vzájemnému seznámení. Povíte mi více o tom, co Vás přivádí, popíšte své problémy, trápení. Společně se pokusíme konkrétněji formulovat Vaše přání - zakázku psychoterapeutické práce nebo poradenství. Předem není vždy jasné, zda půjde o časově ohraničenou krizovou intervenci nebo dlouhodobější psychoterapeutickou spolupráci. Někdy stačí jedno či dvě setkání, abyste si vyjasnili, co potřebujete.

Více sezení

Jindy je potřeba více sezení, a u problémů, které vyžadují hlubší změnu může psychoterapie trvat týdny i měsíce. Na začátku případné dlouhodobější psychotrapeutické spolupráce se s klienty domlouvám na 4 - 5 sezení, během nichž zjistíme, zda můžeme společně pracovat. U psychologa či psychterapeuta je kromě odborné způsobylosti důležité, aby Vám sedl i lidsky. Mimo jiné k tomu slouží tato úvodní část psychotrapie. Pokud se ukáže, že Vám nemohu nabídnout, co potřebujete, odkáži Vás na instituci či jiného odborníka v Brně či okolí.

Ceník

Terapie Cena
Individuální psychoterapie, poradenství 1000 - 1200 Kč
Párová terapie 1800 Kč

Psychoterapie Brno

Soukromá psychlogická a psychoterapetutická praxe v Brně - Černá pole.

Mgr. Tereza Pelantová

psycholog a psychoterapeut

Tel: 603 22 36 79
Mail: info@terapeutka.com

© 2014 Soukromá psychlogická a psychoterapeutická praxe v Brně

Mgr. Tereza Pelantová

psychoterapie, psychologie, péče o duševní zdraví