Psycholog, psychoterapeut, psychiatr

Občas je složité vyznat se v tom, na koho se vlastně máte obrátit. Potřebuji psychologa nebo psychiatra a kdo je psychoterapeut? Stručně Vám načrtnu základní rozdíly.

Psycholog

Psycholog vystudoval vysokou školu v oboru psychologie. Po škole se může uplatnit v různých olastech - ve zdravotnictví, v manželském poradenství, ve školství, v personalistice, v neziskovém sektoru,... Podle toho, kde pracuje, si dále rozšiřuje svoje vzdělání a dodělává si kvalifikaci. Pouze psycholog pracující ve zdravotnictví může získat atestaci klinického psychologa a případně pracovat na zdravotní pojišťovnu. Psycholog nepředpisuje léky. Pracuje pomocí psychologických metod jako jsou rozhovor, pozorování a psychodiagnostické testy. Může vykonávat psychoterapii, pokud má potřebný výcvik.

Psychiatr

Psychiatr je absolvent lékařské fakulty, který si rozšířil své vzdělání v oboru psychiatrie. Mimo jiné předepisuje léky. Může vykonávat psychoterapii, pokud má potřebný výcvik.

Psychoterapeut

Odpověď na otázku, kdo je psychoterapeut je o něco složitější a sami odborníci v ní nejsou jednotní. Jedna část odborné obce má za to, že psychoterapie může být prováděna pouze v rámci zdravotnictví a mohou ji vykonávat kliničtí psychologové a lékaři s potřebným výcvikem a vzděláním. Druhá skupina odborníků se domnívá, že profese psychoterapeuta nemusí být vázána pouze na zdravotnictví. Psychoterapeutem se podle této myšlenky může stát odborník, který absolvoval speciální výcvik v psychoterapii. Takový výcvik musí zahrnovat, teorii, sebezkušenost budoucího terapeuta (psychoterapii psychoterapeuta) a praktickou část pod vedením supervize. Podmínkou pro přijetí do takového výcviku zpravidla bývá specifické vysokoškolské vzdělání (humanitní obory, medicína). Podle tohoto pojetí se pak psychoterapie provádí v různých oblastech pomáhajících profesí, což odpovídá současné praxi.

Kdo jsem já podle tohoto schématu?

Jsem psycholožka s ukončeným výcvikem v gestalt psychoterapii. Stotožňuji se s druhým stanoviskem z výše popsaných a považuji se za psychoterapeutku. Služba, kterou Vám zde nabízím není součástí zdravotnictví a nemůže být hrazena ze zdravotního pojištění.

Psychoterapie Brno

Soukromá psychlogická a psychoterapetutická praxe v Brně - Černá pole.

Mgr. Tereza Pelantová

psycholog a psychoterapeut

Tel: 603 22 36 79
Mail: info@terapeutka.com

© 2014 Soukromá psychlogická a psychoterapeutická praxe v Brně

Mgr. Tereza Pelantová

psychoterapie, psychologie, péče o duševní zdraví