Psychoterapie Brno

Psychoterapii vnímám jako možnost vzít svůj život do vlastních rukou, žít plnější a spokojenější život. Nabízím Vám pomoc v různých oblastech duševního zdraví. Pro Vaši lepší orintaci uvádím níže jejich přehled.

V jakých oblastech duševního zdraví Vám mohu pomoci?

 1. osobní růst a rozvoj (potřeba si více rozumět, nízké sebevědomí, zvládání emocí, nalezení nových zdrojů,…)
 2. obtížné životní situace a krize(nemoc, úmrtí blízkého, péče o dlouhodobě nemocného, potřeba smyslu, vyrovnání se se změnou…)
 3. pracovní stres a vytížení (nezaměstnanost, syndrom vyhoření,…)
 4. nepříjemné úzkostné stavy, napětí, deprese (úzkosti, strachy, panika, …)
 5. psychosomatické obtíže (dlouhodobá onemocnění, nejasné bolesti,…)
 6. partnerské a rodinné problémy (neshody ve vztahu, obtíže po rozchodu, problémy v sexuální oblasti,…)
 7. léčba závislosti
 8. zpracování traumatické zkušenosti, zážitku
 9. psychické i fyzické násilí ve vztahu i rodině
 10. poruchy příjmu potravy
 11. psychotická onemocnění
 12. sebepoškozování
 13. blízká osoba s výše uvedenými problémy

Gestalt terapie

V psychoterapii existují rozmanité směry a způsoby práce. Já jsem vycvičená v gestalt psychoterapii, ta tvoří základ mé práce. Gestalt psychoterapie nám může pomoci uvědomovat si sebe sama v celé své šíři a plnosti. Počínaje tělem a jednoduchými počitky z něj, přes pocity, až k myšlenkám a našim hodnotovým zásadám. Pokud si sebe plněji uvědomuji, mohu se pak také rozhodovat na základě svých skutečných potřeb a opustit ty domnělé.

Jedním ze základních kamenů gestalt psychoterapie je "paradoxní teorie změny", která zjednodušeně říká, že změnit se mohu, když se stanu sama sebou. Pak také mnohdy mizí řada symptomů - potíží, kterými nás náš organismus jakoby upomínal, že jsme sešli z cesty. V jádru jsme všichni naprogramovaní žít uspokojující život. Pochopitlně jsou problémy a zkušenosti, na které lze jen obtížně hledět pozitivně, i přsto mohou přispět k našemu osobnímu růstu.

Psychoterapie Brno

Soukromá psychlogická a psychoterapetutická praxe v Brně - Černá pole.

Mgr. Tereza Pelantová

psycholog a psychoterapeut

Tel: 603 22 36 79
Mail: info@terapeutka.com
Adresa: Ševcova 19, Brno - Černá pole

© 2014 Soukromá psychlogická a psychoterapeutická praxe v Brně

Mgr. Tereza Pelantová

psychoterapie, psychologie, péče o duševní zdraví